روش هشانا

اول مهرماه امسال مصادف با "روش هشانا" سال نو یهودیان بود. به این مناسبت، نگاهی به مراسم سال نو در نزد یهودیان می اندازیم.

روش هشانا به معنی سر سال یا آغاز سال، جشن سال نو یهودیان است که در روزهای اول و دوم ماه تیشری (هفتمین ماه سال عبرانی) برگزار می شود. در تورات، کتاب مقدس یهودیان، (سفر اعداد، فصل 29، آیه1) آمده است: ((روز اول ماه هفتم مقدس است در آن روز هیچ كاری را انجام ندهید برای شما روز نواختن باشد)) این روز آغاز ایام ده روزه توبه است که به تجدید نظر در اعمال گذشته و تصمیم گیری برای انجام اعمال نیک در سال آینده اختصاص دارد. به اعتقاد یهودیان، آفرینش در این روز واقع شده است و روز داوری نیز همین روز است. توبه ده روزه با این مراسم آغاز می شود و با یوم کیپور به پایان می رسد. روز کیپور که در آن روزه می گیرند، روز بخشش گناهان است و بزرگترین اعیاد یهودیان به شمار می رود. در مراسم مربوط به این عید شمع روشن می کنند و به خواندن نمازها و ادعیه مخصوص می پردازند. از جمله سلیحوت است که خواندن آن از دوم الول آغاز می شود و تا روز کیپور ادامه دارد. سلیحوت دعاهایی است که برای آمرزش خوانده می شود. در شنبه این عید مردم لباسهای نو می پوشند و به کنیسه می روند و در فاصله روش هشانا تا روز کیپور ده روز به مهمانانی می روند و عید می گیرند. از مناسک مهم این جشن، نواختن شوفار است. شوفار سازی شبیه به کرنا است که از شاخ حیوانات اهلی به خصوص قوچ و بز درست می شود. در این مراسم هر روز صد بار در آن می دمند. نواختن شوفار نمادی از بیداری و آگاهی و دعوت به توبه و پاک شدن از گناهان است و یادآور دعوت انبیا و برخاستن صدای شوفار در روز داوری است. در موقع نواختن شوفار باید سکوت کرد. سه نت توسط شوفار نواخته می شود که نماینده سه گروه از مردمان است. صدای محکم و قاطع نشان دهنده انسان پاک است. صدای لرزان نشان دهنده انسان شریر و پشیمان. و صدای شکسته نشان دهنده انسان میانه رو است که نه کاملا پاک است و نه شریر بلکه می کوشد در طریق کمال پیش برود. یکی از خوراکیهایی که خوردن آن در این روز معمول است، سیب آغشته به عسل است که به نیت شیرینی و شادکامی در سال جدید خورده می شود و همین طور سایر انواع شیرینیها و خوراکیهایی که بسته به سنت محلی در مناطق مختلف فرق می کند. یکی دیگر از مراسم متداول یهودیان در این روز، مراسم نمادین به دور ریختن گناهان است که به آن تشلیخ می گویند. در این مراسم، خرده های نان یا چیزهای دیگری را که نماد گناهان است، به آب روان می سپارند.

منابع:
http://atish.org/atisharticle.aspx?id=453
http://Jewfaq.org
http://hamshahrionline.ir/news-77016.aspx
http://www.iranjewish.com/Essay/Essay07.htm
http://www.bbc.co.uk/persian/seventhday/story/2006/09/060924_bs_roshhash...

title

I will love your site forever !!!