شبکه سازمانهای جهانی

● نويسنده: باقر - طالبي دارابي
● منبع: ماهنامه - اطلاع رساني اخبار اديان - 1382 - سال اول، شماره 6، اسفند - تاريخ شمسی نشر 00/12/1382

تعليم و تربيت بين‌الادياني ، برقراري ارتباط با سازمان ملل در زمينه آموزش‌هاي الكترونيكي و برنامه‌هاي مشترك در جهت برگزاري كنفرانس بين‌المللي پارلمان اديان مشترك در جهت برگزاري كنفرانس بين‌المللي پارلمان اديان جهان در بارسلون اسپانيا ـ 7 تا 13 جولاي ( ژوئيه ) 2004 ـ زمينه‌هاي همكاري كنوني و كارهاي مشترك در دست اقدام اين سازمان‌هاي بين‌الادياني است.

در ماه مارس 2001 نمايندگان 14 سازمان بين‌الادياني كه عهده‌دار هدايت و مديريت گفت و گوي ميان اديان بودند در شهر آكسفورد انگلستان گرد هم آمدند تا درباره ارتباط و همكاري مؤثر و فعال به بحث بپردازند . از آن زمان به بعد سازمان‌هاي مزبور هر ساله نشست‌هايي براي پيگري اهداف و ترسيم خط مشي‌هاي جديد داشته‌اند كه نشست بوداپست در سال 2002 و اجلاس آكسفورد در سپتامبر 2003 از اين جلمه‌اند . تعليم و تربيت بين‌الادياني ، برقراري ارتباط با سازمان ملل در زمينه آموزش‌هاي الكترونيكي و برنامه‌هاي مشترك در جهت برگزاري كنفرانس بين‌المللي پارلمان اديان مشترك در جهت برگزاري كنفرانس بين‌المللي پارلمان اديان جهان در بارسلون اسپانيا ـ 7 تا 13 جولاي ( ژوئيه ) 2004 ـ زمينه‌هاي همكاري كنوني و كارهاي مشترك در دست اقدام اين سازمان‌هاست . سازمان‌هاي ياد شده كه تحت عنوان (14orgs) شهرت يافته‌اند ، از جمله سازمان‌هايي هستند كه به شكل جدي و منسجم در عرصه مطالعات بين الادياني فعاليت دارند . آشنايي با اين مؤسسات ، براي هر پژوهشگر ديني ضروري و بايسته است .

(1)شوراي پارلمان اديان جهان

(Council for wa parliament of the world Religigons)

ايجاد همگرايي ميان جوامع ديني و معنوي دنيا ، فراهم اوردن زمينه‌هاي همكاري آنها در جهت تحقق عدالت ، صلح و رسيدن به جهاني مطلوب ، رشد و تعميق فهم همكاري اديان جهان و وارد كردن الهامات و حكمت سنت‌هاي جهان به عرصه حل مشكلات بشر ، از اهداف آن است . برخي فعاليت‌هاي اين نهاد عبارتند از : 1ـ برگزاري كنفرانس‌هاي بين‌المللي ـ كنفرانس جهاني آينده را در سال 2004 در شهر بارسلون اسپانيا برگزار مي‌كند ـ ، 2ـ مشاركت در فعاليت‌ها و نهضت‌هاي جهاني ، 3ـ ايجاد شبكه داخلي و محلي در كشورها با مشاركت حركت‌ها و نهادهاي دلمشغول گفت و گوي ميان اديان .

نشاني پستي : 70 East loke , # 205 , Chicago 60601 , USA

نشاني اينترنتي : http://www.cpwr.prg/

پست الكترونيكي : info@cpwr.org

(2)هسته جوان بين الاديان

(interfaith Youth Core (IFYC))

سازماني بين‌المللي در عرصه گفت و وي ميان اديان كه بر جوانان و نسل جديد تكيه دارد و بر آن است تا از طريق برنامه‌هايي كه موجب تعامل و تبادل فرهنگ‌ها مي‌شوند و نيز فعاليت‌هاي اجتماعي و تأملات فكري ميان ديني ، نسل جديد و جوان را كه به اعتقاد اين سازمان رهبران كنوني جهان هستند ، تغذيه كند . اين نهاد در سال 1999 تأسيس شد و پروژه‌هايي را در اروپا ، خاورميانه ، آمريكاي شمالي ، آفريقاي جنوبي و آسياي جنوبي به اجرا در آورد ، هم اينك در راستاي گسترش رويكردها و فعاليت‌هاي خود به سمت كارهاي بين ادياني و مبتني بر جوامع ديني گوناگون گام بر مي‌دارد و در عين حال به توسعه و تقويت شبكه بين‌المللي خود در پوشش دادن فعاليت‌هاي ديني و مذهبي جوانان توجه نشان مي‌دهد .

نشاني پستي : IFYC, 111 N Wells , Suite 501 , Chicago , IL 60610 , USA

تلفن : 001 312 57388825

نشاني اينترنتي : http://www.ifyc.org/

پست الكترونيكي : info@ifyc.org

(3) انجمن بين‌المللي براي آزادي ديني

(internationl Association for Roligious Freedom(IARF))

اين نهاد در سال 1900 به عنوان سازماني كه هدف آن گرد آوري مردم در جهت « اتحاد دين خالص و تضمين آزادي كامل ديني » است ، بنا نهاده شد . نهاد مزبور داراي 97 سازمان عضو از 27 كشور دنياست كه اغلب آنها از آسيا ، اروپا و آمريكاي شمالي هستند . هدف اين سازمان فعاليت براي تحقق آزادي مذهب و عقيده است . چون آزادي دين و عقيده از اصول بسيار مهم و اساسي حقوق بشر است و مي‌تواند زندگي ديني و مذهبي ما را به بهترين شكل تضمين كند و بستر لازم براي جست و جو و يافتن حقيقت را فراهم آورد . لازمه تحقق اين مهم آزادي از فشار و مداخلات بيروني و اتهام زني است و به درك متقابل احترام طرفيني ترويج همگرايي و مدارا ميان اديان و شناسايي حقوق متدينان به هر دين و مذهبي نيازمند است . در طرح راهبردي اين نهاد كه برنامه‌اي هفت ساله براي سال‌هاي 2001 تا 2007 است ، اجراي برنامه‌هاي مختلفي پيش بيني شده است كه در جهت رسيدن به آزادي دين و عقيده در سراسر جهان به اجرا در مي‌آيند .

نشاني پستي : 2market street , oxford ox1 3EF , UK

تلفن : 0044 1865 202744

فاكس : 0044 1865 202746

نشاني اينترنتي : http://www.iarf.net/

پست الكترونيكي : hg@iarf.net

(4) مركز بين‌المللي بين الاديان

(International interfaith Centre(IIC))

اين سازمان زمينه ساز ارتباط ، تعامل ، تعليم و تحقيق افراد ، سازمان‌ها و جوامع ديني و معنوي در سراسر جهان است . فعاليت‌هاي اين مركز در راستاي اهداف زير صورت مي‌گيرد :

الف ) ايجاد درك متقابل و همگرايي ميان ملت‌هاي معتقد به سنت‌ها و اديان گوناگون

ب) معرفي الگوهاي مثبت براي پشتيباني و حمايت از همكاري ، ايجاد صلح و تحقق حقوق بشر

ج) پرداخت به موضوعات انتقادي در جهان معاصر

د) كمك به حل بحران‌ها و تعارضات .

اين سازمان براي نيل به اين اهداف پروژه‌هايي را اجرا مي‌كند كه از اين جمله برگزاري كنفرانس‌ها ، سمينارها ، نشست‌هاي علمي كوتاه مدت و انتشار كتاب ، مقاله و خبرنامه است . اين نهاد از گردانندگان شبكه بين‌المللي سازمان‌هاي بين‌المللي بين ادياني است . به معرفي تفصيلي اين نهاد در شماره 2 اخبار اديان مراجعه كنيد .

نشاني پستي : 2 Market Street , Oxford OX1 . 3EF , UK

تلفن : 0044 1865 202745

فاكس : 0044 1865 202746

نشاني اينترنتي :http://www.interfaith-centre.org/

پست الكترونيكي : iic@interfaith-centre.org

(5) اجلاس سران و رهبران ديني و معنوي هزاره صلح جهاني

(the Millenium World Peace Summit Of Religious and Spiritual Leaders(CMPS))

در آگوست 2000 در سازمان ملل متحد تشكيل جلسه داد و طي آن 1200 شخصيت از 110 مليت دنيا گرد هم آمدند . اين اجلاس اولين اجتماع بزرگ رهبران ديني در تاريخ سازمان ملل بود . هدف آن ايجاد يك تكيه گاه ميان ديني براي نيروند كردن نظام سازمان ملل در جهت ورود رهبران جهان در فرآيند صلح جهاني بود . دستاوردهاي اين اجلاس از جمله امضاي تفاهمنامه صلح جهاني از سوي هيات هاي حاضر و توافق براي گسترش و بسط ايجاد يك شوراي بين‌المللي ديني كه در دسترس دبير كل و جامعه جهاني سازمان ملل متحد باشد ، بود . اين نهاد رهبران ديني و مذهبي را از طريق ايجاد همكاري ميان آنها و دولت‌ها ، رهبران مدني و نهادهاي مناطق مختلف دنيا را در عرصه حل مسائل جهاني وارد مي‌كند.

نشاني : 301 Esat 57th st . 3rd Floor , New York , NY, 10022 , USA .

تلفن : 001 212 5936438

نشاني اينترنتي : http://www.milenniumpeacesummit.org/

پست الكترونيكي : info@millenniumpeacesummit.org

(6) اقليت‌هاي اروپا

(Minorities of Europe (MOE))

فعاليت اين نهاد در زمينه آموزش‌هاي پيشرفته ، تحقق و تقويت مشاركت مدني مردم به ويژه جوانان ، اقليت‌ها و جوامع عقب افتاده است . براي رسيدن به اين اهداف نهاد مزبور بر ترويج و گسترش روابط بين فرهنگي مثبت در سراسر جامعه اروپا تاكيد ورزيده و در اين راه گام بر مي‌دارد .

در بخشي از برنامه‌هاي كلان اين نهاد آمده است : « ما فعاليت‌هاي خود را با رعايت مقررات و معاهدات بين‌المللي مربوط به حقوق بشر ، حقوق اقليت‌ها و حقوق زنان پي مي‌گيريم و سعي و تلاش خود را خواهيم كرد تا بر تبعيض كه بر عواملي نظير خاستگاه فرهنگي ، مليت ، دين ، نژاد ، جهت گيري‌هاي جنسي و زمينه‌اي اجتماعي ـ اقتصادي استوارند ، فائق آمده و به حل آنها كمك كنيم .

نشاني : 40 Stoke Row , Coventry CV2 . 4JP . UK

تلفكس : 004 2476 443475

نشاني اينترنت : http://www.moe-online.com/

پست الكترونيكي : deepak@gnaik-freeseve.co.uk

(7) شوراي صلح

(Peace Council)

مبناي كار اين نهاد اين پيش فرض است كه سراسر زندگي در يك قلمرو معنوي و روحاني است و اديان جهان با تكيه بر سرمايه بينش ، درك ، ايمان و اميد در پي تاثير گذاري بر جهان هستند . در مواجهه با تعارض‌ها ، بي‌عدالتي ، فقر ، تبعيض و سوء استفاده از آفرينش ، اين نهاد فعاليتش را بر امور معنوي و روحاني بنا مي‌نهد و تلاش مي‌كند تا در اوضاع و احوال گوناگون راه‌حل‌هاي صلح آميز و سازنده‌اي ارائه كند . فعاليت‌هاي اين نهاد امور چياپاس ، بانكوك ، فلسطين / اسرائيل و شبه جزيره كره بود و در سال 2002 ـ 2001 نيز در برنامه‌هاي خويش اولويت‌هايي به كشورهاي كلمبيا ، سودان و عراق اختصاص داد .

راه تماس : 2702 Intemational lane # 108 Madison 53704 W1. USA

تلفن : 001 608 2412200

فاكس : 001 608 2412209

نشاني اينترنتي : http://www.peacecouncil.org/

پست الكترونيكي : icp@peacecouncil.org

(8) معبد شناخت

(The Temple underestanding (TOU))

اين نهاد در سال 1960 پايه‌گذاري شد تا در جهت ايجاد تفاهم و درك متقابل ميان اديان جهان گام بردارد ، يگانگي و وحدت وجود بشر را جا اندازد . به « ملت‌هاي متحد معنوي » دست يابد . كنفرانس سران روحاني شامل دالاي لاماي چهاردهم ، مادر تريزا و توماس مرتون بود . نوارهاي ويديويي و راهنماهاي مطالعه و تحقيق درباره برنامه‌هايي كه براي درك سنت‌هاي ديني و معنوي تهيه شده‌اند ، براي همگان در دسترس هستند. نهاد مزبور يك نهاد NGO و از مشاوران آكوسوك (Ecosoc) است و در اجلاس‌هاي سازمان ملل و برنامه‌ها و كنفرانس‌هايي كه اين سازمان براي گفت و گو ميان اديان برگزار مي‌كند ، نقش فعال دارد . جايزه ژوليت هوليستر در تقدير و اكرام به رهبران ديني ، خدمتگزاران مدني و هنرمنداني كه كار آنها حاكي از ارج نهادن به ميراث ميان ادياني ، بشريت باشد ، تعلق مي‌گيرد و تا كنون شاخه‌هايي براي اعطاي اين جايزه در كشورهاي هند ، آرژانتين ، نزوئلا و دانشگاه مري‌لند داير شده است .

نشاني : 720 Fifth Avenue , 16th Floor , New York 10019 , USA

تلفن : 001 212 2462746

فاكس : 001 212 2462340

نشاني اينترنتي : http://www.templeofunderestanding.org/

پست الكترونيكي : info@templeofunderestanding.org

(9) پروژه‌اي براي ايجاد تريبون معنوي در سازمان ملل متحد براي صلح جهاني

(Project towards creation a Spiritual Forun for World Peace at United Nations)

اين نهاد در ژوئن 1995 تاسيس شد و به دنبال ايجاد يك فضاي استوار دموكراتيك در سطح جهان است تا تمامي اديان و سنت‌هاي ديني كه در تلاشند براي ايجاد صلح در جهان به سازمان ملل كمك رسانند ، گرد هم آيند و به بهترين راه‌ها براي همكاري متقابل دست يابند . نهاد مزبور بر تلاش‌ خود در اين عرصه همچنان ادامه مي‌دهد .

نشاني : Dr. Gerado Gonalez , Project director , Via Verde 9440 , (Lo Curro ) Vitacura , Santiago , Chile 0056 2 2185578

پست الكترونيكي : gerado.Gonzalez@mi.cl

(10 ) مؤسسه اديان متحد

(United Religions Initiative (URI))

سازماني در حال رشد و گسترش كه هدف آن تشويق و ترويج همكاري منظم بين ادياني است تا به خشونت‌ها و درگيري‌هاي ديني پايان دهد و فرهنگ صلح ، عالت و سلامتي را براي تمام جهان و جهانيان فراهم آورد . نهاد مزبور شبكه‌اي ارتباطي ميان حلقه‌هايي مشترك است كه در پنج قاره دنيا واقع شده‌اند و در بيش از 30 كشور دنيا شعبه دارد . اين حلقه‌ها با ابزار خوب ارتباطاتي و تبادل دانش به هم پيوسته‌اند و در مناطق مختلف جهان فعاليت دارند .

نشاني : P.O.Box 29242 , San Francisoo , Califomia , 94129 , Usa

تلفن : 001 415 561 2300

فاكس : 001 415 561 2313

نشاني اينترنتي : http://www.uri.org/

پست الكترونيكي : office@uri.org

(11) كنفرانس جهاني اديان براي صلح

(World Conference of Relgions for Peace ( WCRP))

نهاد « اديان براي صلح » يك مجمع بزرگ جهاني است كه رهبران ديني اديان بزرگ جهان را كه دلمشغول صلح جهاني هستند ، گرد هم آورده است . نهاد مزبور ضمن احترام به تفاوت‌هاي فرهنگي با ارزش نهادن بر اشتراكات بشري و تكيه بر آنها در بسياري از كشورهاي دنيا در پي ترويج همكاري ميان ديني و چند ديني ، بهبود شرايط زندگي و ايجاد امنيت براي تمامي شهروندان جهان است . با فعاليت در سه عرصه بين‌المللي ، منطقه‌اي و ملي سازمان مذكور به جوامع ديني كمك مي‌كند تا انرژي ذخيره شده زياد خود را در جهت فعاليت مشترك . تحرك بخشيدن به همكاري‌هاي جمعي در جهت تأثير گذاري بر تعارضات و درگيري‌ها ، بالندگي‌ حقوق بشر ، كودكان و خانواده‌ها ، توسعه و حفظ محيط زيست ، ايجاد امنيت و آسايش و رشد و تعالي و دانس صلح آميز و سالم به كار گيرد .

777 United Nations , Plaza , New Uord , NY , 10017 , USA

تلفن : 001 212 6872163

فاكس : 001 212 9830566

نشاني اينترنتي : http://www.religospeace.org/

پست الكترونيكي ؛ info@wcrp.org

(12 ) كنگره جهاني اديان

(World Congress of Faiths (WCF))

در سال 1936 پايه گذاري شد . نهادي پيشتاز كه در پي آن است مردم معتقد به باورهاي گوناگون را براي درك متقابل ، همكاري و گفت و گوي گرد هم آورد . يكي از فعاليت‌هاي دائمي اين نهاد برگزاري جلسه درس خطابه يانگ‌ها سبند است كه هر سال انجام مي‌گيرد و در آن يكي از چهره‌هاي سرشناس روحاني يا چهره دانشگاهي و علمي سخنراني مي‌كند . از ديگر فعاليت‌هاي اين نهاد برگزاري كنفرانس‌ها ، سمينارها ، خلوت گزيني‌ها و زيارت‌هاست .

نشريه اين نهاد با نام بينش بين‌الادياني (Interreligious Insight) به ارائه بهترين دستاوردهاي علمي و شخصيتي اين نهاد مي‌پردازد . روزنامه خانواده واحد (One Family) حلقه‌اي ارتباطي ميان اعضاي اين نهاد با مردم عادي جامعه است . اگر چه بيشترين پشتيباني اين نهاد از بريتانياست ، اما ارتباطات آن جهاني است برخي از اعضاي آن از كساني هستند كه در عرصه بين‌الملل فعاليت دارند و آثار زيادي با نام آنها در جهان پخش شده است .

نشاني : 2125 Salusbury Rd, London , NW6 , 6RG, Us

تلفن ‍: 0044 20 76043053

نشاني اينترنتي : http://www.worldfaiths.org/

پست الكترونيكي : confaiths@aol.com

(13) سازمان گسترش گفت و گو ميان اديان جهان

(World Faiths Development Dialogue(WFDD))

گفت و گويي علمي ميان اديان مختلف جهان و ميان اين اديان با نهادها و متوليان توسعه چند جانبه ( مانند بازار جهاني ، بانك جهاني و نهادهاي مرتبط با سازمان ملل ) درباره فقر و توسعه از اهداف آن است . تا كنون نقطه تمركز و موضوع اصلي فعاليت اين نهاد بر توجه دادن اديان و باورها به مساله فقر و ارتباط ميان دين و معنويت با توسعه بود . نهاد مزبور تلاش كرده است به تبيين هر چه بهتر اهداف و مباني توسعه همت گمارد . نهاد مزبور تا كنون در سه كشور فعاليت‌هاي خاصي انجام داده است : در تانزانيا درباره خط مشي‌ها و راهبردهاي بهداشتي ، در اتيوپي درباره تامين غذا و امور ديگر و در كلمبيا كه گروهي مركب از چند دين روي يك روزنامه كار مي‌كنند تا بستر سازي مناسبي براي توسعه داشته باشند .

نشاني : Elmfield house , University of Birmingham . Selly Oak , Birmingham 1329 6LQUK

تلفن : 0044 121 4158357

فاكس : 0044 121 4158358

نشاني اينترنتي : http://www.wfdd.org.uk/

پست الكترونيكي : wfdd@btintemet.com

(14) انجمن جهاني شوراهاي گفت و گوي ميان اديان

(World Fellowship Of InterrligiusCouncils (WEIRC))

در سال 1983 در هند پايه‌گذاري شد ، تا نقش شبكه‌اي ارتباطي ميان افراد ، نهادها و جنبش‌هايي كه در عرصه گفت و گوي ميان ديني در سطوح مختلف فعاليت مي‌كنند را به هم پيوند دهد . هدف اين بود كه بتواند در جاهايي كه نزاع و درگيري پديد مي‌آيد ، آشتي برقرار سازد ، به رشد و توسعه تعليم و تربيت با محوريت معنويت و مراقبه و به آموزش ميان ديني و برگزاري جشنواره‌هاي ميان ديني و اموري از اين دست بپردازد . نهاد مزبور كنفرانس‌هاي بين‌المللي ، اجلاس و سمينارهاي مختلف ترتيب مي‌دهد و خبرنامه نيز منتشر مي‌كند .

Fr.Albert Nambia parambil , Upasana , thodupuzla , kerala685584 . India

تلفن : 0091 4862 23286

فاكس : 0091 486 225473

همراه : 0091 847 387073

نشاني اينترنتي : ندارد

پست الكترونيكي : upasana-dr@satyam-netin