پيام نوروزي سال 1392 انجمن موبدان تهران

شادباش نوروزی انجمن موبدان تهران به جهانیان

منوچهر ارغواني - فرنشین انجمن موبدان تهران نوروز و فرا رسیدن بهار را به تمامي جامعة زرتشتيان ايران و جهان و نيز جامعة بزرگ مردم ايران و جهان فارغ از هر دين و مذهب، آئين قوم و نژاد فرخنده باد گفت متن این پیام در ادامه بخوانید.

اينجانب موبد رشيد خورشيديان از جانب خود و هيات مديرة انجمن موبدان تهران آغاز سال 1392 شمسي برابر با روز اورمزد از ماه فروردين سال 3751 ديني زرتشتي و فرا رسيدن بهار طبيعت همراه با شكوفا شدن گلها و جوانه‌ها و ببار نشستن شكوفه‌هاي درختان را خدمت و تمامي جامعة زرتشتيان ايران و جهان و نيز جامعة بزرگ مردم ايران و جهان -فارغ از هر دين و مذهب، آئين قوم و نژاد- فرخنده باد و خجسته باد عرض نموده از درگاه اهورامزدا آرمان دارم تا سال جديد سالي باشد همراه با آرامش، آسايش، بهروزي، سرافرازي، كاميابي و موفقيت روزافزون. موفقیت در تمامي زمينه‌ها و عرصه‌هاي زندگي اعم از مادي و يا مينوي، علمي، آموزشي و پژوهشي، پزشكي و مهندسي، كشاورزي و صنعتي و تمامي موارد ديگر. نيز از درگاه اهورامزدا آرمان دارم تا همچنان و همواره روحيه همبستگي، پيوستگي، مهرورزي، صداقت، محبت، صميميت و انسانيت محوري هر چه بيشتر و روز افزون‌‌تر در افكار و قلبهاي تمامي اقشار مختلف از جامعة بزرگ بشريت نهادينه گرديد؛ انجام در عمل يابد.

پيام اينجانب به تمامي دانش‌آموزان و دانش‌جويان و پويندگان راه كسب علم و دانش و فن در تمامي زمينه‌ها اينست كه هر چه بهتر و دقيق‌تر و با پشتكار هر چه بيشتر و بهتر توأم با هدفمندي‌هاي از قبل برنامه‌ريزي شده گامهاي هر چه موثرتري بردارند.

پيام اينجانب به تمامي پدران و مادران اينست كه به شخصيت، مقام، شان و منزلت فرزندان خود در هر سن و سالي كه هستند احترام خاص و ويژه قائل بوده، در تمامي زمينه‌هاي پژوهش‌ علم و دانش و فرهنگ، اخلاق و رفتار دين باوري، دين‌داري و دين‌ياري و آموزش زبان مادري، ياور و پشتيبان فرزندان خود بوده و خود نيز در تمام زمينه‌ها بعنوان بهترين نمونه و الگو براي فرزندان خود باشند.

پيام اينجانب به نو عروسان و تازه دامادان اينست تا با پيروي از پيام بزرگ اشوزرتشت همواره و هميشه در طول مسير زندگي مشترك خود سعي و تلاش نمايند تا در پي مهر ورزي به يكديگر و پيروي از راه اشوئي (بمعني پاكي در انديشه و گفتار و كردار) از يكديگر پيشي و سبقت جويند تا در هر دو جهان مادي و مينوي رستگار، پرهيزگار و كامروا گردند.

پيام اينجانب به جامعه همكيشان عزيز و ارجمند اينست كه در زندگي همواره سعي و تلاش نمايند تا از تمامي صفات انگره مني (شامل خودپسندي و خودخواهي، حسادت، خساست، بخل، تنگ‌نظري، كينه‌ورزي و كينه‌توزي، تفرقه‌افكني، فتنه‌گري و فتنه‌جوئي) دوري جسته، خودداري نمايند و با تمامي صفات شايستة سپنته مني (شامل فروتني و تواضع بلند طبعي و خواستار، در جهت پيشرفت و خوشبختي ديگران گام برداشتن بهرشكل ممكن و از راه خدمتگذاري صادقانه و خالصانه به جامعه، خيرانديشي و دهشمندي در تمامي زمينه‌ها و عرصه‌هاي مختلف مادي و مينوي، ايجاد پيوند مهر و دوستي، مهرورزي، صميميت، يكدلي و يكرنگي روز افزون جامعه) هر چه تاثيرگذارتر باشند.

در پايان از درگاه اهورامزدا آرمان دارم تا همواره و هميشه تمامي پيام‌ها و نصايح پيامبر بزرگ ما زرتشتيان اشوزرتشت را در وجود و افكار و قلب‌هايمان نهاديه نموده ضمن باور بدان‌ها، انجام در عمل نمائيم.

باشد تا از زمره كساني باشيم تا جهان و جهانيان را بسوي آباداني و پيشرفت رهنمون و راهكار باشيم

(گاتاها «پيام‌هاي آسماني اشوزرتشت» اهنودگات‌، هات 30، بند9)

رئيس انجمن موبدان تهران

موبد رشيد خورشيديان

منبع:
http://www.hamazoor.com/