سایت های مرتبط

مرکز گفتگوی ادیان و تمدنها
http://fa.cid.icro.ir

دانشگاه ادیان و مذاهب
http://www.urd.ac.ir/index.php

وبلاگ تخصصی ادیان و مذاهب
http://www.mortazaadeli.blogfa.com/cat-7.aspx