روش صحیح گفتگوی بین دینی
 

زیارتنامه ای برای امام حسین (ع)

زیارت‌نامه‌ای که بهاء‌الله برای امام حسین نوشت
28 آبان 1392

*جهانداد معماریان

«افسوس و دریغ!

ای سیّدالشهدا و ای سلطان شهدا! ای فخر شهدا و ای محبوب شهدا!

گواهی می‌دهم به وجود تو، خورشید انقطاع از آسمان ابداع اشراق نمود و هیاکل مقرّبین به زیور تقوی آراسته گشت و نور عرفان در عالم خاک بتابید.

اگر نبودی، دو حرف "کاف" و "نون" به هم نمی‌رسیدند(عالم وجود محقق نمی‌گشت) و شراب سر به مهر الهی باز و گشوده نمی‌شد.

اگر نبودی، کبوتر برهان بر شاخسار بیان نمی‌سرایید و لسان عظمت بین ملاء ادیان سخن نمی‌گفت.

ایمان در برابر دین

ه. مشفق
یکی از پدیده های قرن حاضر، گرایش مردم به شکلهای جدیدی از ایمان مذهبی است. بعد از فرونشستن موج شدید مادی گرایی قرن بیستم موج جدیدی از توجه به مفاهیم عرفانی و معنوی چه به صورت بازگشت به دامن مذاهب سنتی و چه به صورت روی آوردن به گونه های جدید و متفاوت تر عرفان و مذهب پدیدار شد که در میان آنها گرایش به کیشها و فرق جدید مذهبی به نحو برجسته ای خودنمایی می کند، شکلهایی از ایمان که معمولا با طرق شناخته شده مذاهب رسمی متفاوت است.

عصر گفتگوی جهانی

● منبع: ماهنامه - اطلاع رساني اخبار اديان - 1382 - سال اول، شماره 6، اسفند - تاريخ شمسی نشر 00/12/1382
● نويسنده: لئونارد - سودلر
● مترجم: هوشنگ - رهنما
   
امروزه در آستانه هزاره سوم ، نوع انسان از سايه روشن « عصر تك گويي » كه از آغاز در آن قرار داشت ، اندك اندك به سپيده دم « عصر گفت و گو » گام مي‌نهد و در « عصر گفت و گو» ي نوين ، گفت و گو در سطح جهاني نه تنها يك امكان بلكه يك ضرورت است .
 
1ـ عصري از پايه نوين
 

آرزوی صلح

جهاني كه در آن زندگي مي كنيم، پر از تنوع و تفاوت است: از تفاوتهاي ظاهري گرفته تا تفاوتهاي دروني مانند فكر، عقيده و احساسات. اين تفاوتها در بسياري از موارد باعث زيبايي و غناي محيط ما مي شوند و از طرفي هم ممكن است همان طور كه تاريخ تأسف بار بشر بارها نشان داده است، عامل ايجاد برخوردهاي شديد، تبعيضها و حتي جنگ و خونريزي باشند.

اصول و قواعد گفتگوی بین ادیان الهی

گفتگو اصول متعددی دارد وبا رعایت این اصول است كه مى توان از گفتگو لذت برد، از آن براى كشف حقیقت سود جست و در پناه دستاوردهاى آن، شرافتمندانه زیست و از آن براى فهم درست تر جهان بدون مرز امروزى بهره گرفت، از جمله قواعد گفتگو می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- جستجو برای یافتن زمینه مشترك